Profil kandydata na kierowcę

Profil Kandydata na Kierowcę wymagany przed przyjściem do ośrodka szkolenia.

Od 19.01.2013 r osoba ubiegająca się o prawo jazdy każdej kategorii, pierwsze kroki musi skierować do wydziału komunikacji dla miejsca stałego zameldowania i tam po złożeniu badań lekarskich i zdjęcia założyć tzw. (PKK) Profil Kandydata na Kierowcę czytaj więcej...


 

Szkoła jazdy DRIFT w Białystoku.
Skuteczna nauka systemem SPS